Veiligheid

 

Veiligheid

 

Om plezier (wille) te hebben in het roeien bij Wetterwille vinden we het belangrijk dat we de veiligheid bevorderen door risico’s te verminderen.

Als lid van Wetterwille heb je een actieve rol in om die veiligheid voor jezelf en voor anderen te versterken. Daarbij gaat het naast de risico’s tijden het roeien ook om de wijze waarop we met elkaar omgaan.

 

Om het bevorderen van de veiligheid te ondersteunen nemen we allerlei acties, zoals:

 

Handboek Veiligheid             
                                         
In dit handboek geven we aan

 • De belangrijkste risico’s
  Dan gaat het om risico’s tijdens het roeien maar ook bij andere activiteiten en gaat het ook om de wijze waarop we met elkaar omgaan (ongewenst gedrag).
 • Hoe daar mee om te gaan?
  Wat kun je doen om de risico’s te beperken?
 • Wat kun je doen als het toch mis gaat?
  Per risico geven we tips wat te doen als het toch verkeerd gaat
 • Nadere informatie
  Allerlei aanvullende informatie met regels, tips, websites, telefoonnummers enz. 

Voorlichting en dergelijke

 • Met posters, emails en dergelijke wijzen we leden op risico’s en veiligheidsmaatregelen.
 • Onderdeel van het introductie en opleidingsprogramma is voorlichting over veiligheid, vaarregels, en dergelijke
 • Omslamiddag
  Jaarlijks organiseren we een omslamiddag om te oefenen hoe weer in een skiff te klimmen als je omgeslagen bent. 

Vaarverboden

 • Mist
  Bij een zicht van minder dan 300 meter geldt een vaarverbod.
  (Vuistregel is dat je vanaf het vlot de woningen in Aldlān duidelijk moet kunnen zien)
 • Wind
  Bij windkracht 6 of hoger (40 km/uur) geldt een vaarverbod.
  (Zie stoplicht in de planner. Vuistregel is schuimkopjes op de golven)
 • Koude
  • Bij vorst geldt een algemeen vaarverbod
  • Bij water kouder dan 50 C, geldt een skiffverbod. Zie de planner. Voor mensen met Scullen 4 is hiervoor dispensatie van het bestuur mogelijk. 

Diploma eisen

Om veilig in bepaalde boten te mogen roeien en of sturen moet minimaal aan de betreffende exameneisen voldaan worden. 

Zichtbaarheidsregels

Om goed zichtbaar op het water te zijn is opvallende kleding belangrijk. Het is verboden om donkere kleding te dragen als boeg of als stuur / slagroeier. In de loods hangen reflecterende hesjes en stuurjassen die gebruikt kunnen worden. Lees hier meer over de zichtbaarheidsvoorschriften.

Vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag

Vuistregel is dat we onderling plezierig met elkaar omgaan. Als je last hebt van ongewenst gedrag van een ander kun je bij voorkeur rechtstreeks aangegeven dat je dat gedrag onprettig vindt. Als je dat niet wilt kun je met een vraag of probleem over ongewenst gedrag contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Zie daarvoor deze informatie over de vertrouwenspersoon.  Zij kan je vertrouwelijk aanhoren en helpen om opties op een rij te zetten.

Veiligheidsbeleid

Om aan te geven hoe we de de veiligheid verder willen bevorderen, hebben we een Veiligheidsbeleid  opgesteld. Daarin staan de hoofdlijnen van ons veiligheidsbeleid. Denk dan aan rollen en verantwoordelijkheden, werkwijze en een jaarlijkse rapportage en planning. 

Veiligheidscoördinator

Om het veiligheidsbeleid in de praktijk te coördineren en te stimuleren hebben we een veiligheidscoördinator (diehgiliev.[antispam].@lrvwetterwille.nl) 
 

Veiligheidsambassadeurs

Om te bevorderen dat veiligheid binnen de hele vereniging gestimuleerd wordt willen we gaan werken met veiligheidsambassadeurs. Deze krijgen de rol om binnen hun omgeving (bv. roeiploeg, commissie, evenement) te helpen bij het bevorderen van de veiligheid en mee te denken bij nieuwe maatregelen.
 

Meldingen

Het is belangrijk dat er overzicht is over zoveel mogelijk incidenten en bijna-ongelukken. Dit zodat we na kunnen gaan of aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Meld dan ook zoveel mogelijk incidenten, ongelukken en bijna ongelukken. Dat kan via het incidentenformulier [incidentenformulier]dat je ingevuld kunt opsturen kan naar onze veiligheidscoördinator (diehgiliev.[antispam].@lrvwetterwille.nl). Je kunt een incident ook melden via een opmerking bij de ‘normale schade melding bij de planner.
 

Rapportages en incidenten

Jaarlijks gaan we na welke incidenten er zijn geweest en hoe we deze kunnen voorkomen. Hierover wordt jaarlijks in de ledenvergadering gerapporteerd.

LRV WETTERWILLE

Avondsterweg 13

8938 AK Leeuwarden

Bank: NL88 INGB 0000 8502 90

MAIL ONS

Voor algemene informatie: taairaterces.[antispam].@lrvwetterwille.nl

Voor content voor de website: eitcaderbew.[antispam].@lrvwetterwille.nl