Taakomschrijving bestuur

 

2024-groepsfoto-bestuur-mvdw

 

Korte omschrijving van de taken van de verschillende bestuursleden

 

Voorzitter

 • Leidt de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering
 • Is bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging de woordvoerder van het bestuur
 • Houdt toezicht op de taken van beheer, die aan de andere bestuursleden zijn toegewezen
 • Is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de vereniging
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de commissie ElfstedenRoeiMarathon

 

Penningmeester

 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden van de vereniging en houdt toezicht op de gelden van de commissies
 • Verzendt de nota’s en int de aan de vereniging toekomende gelde
 • Doet alle goedgekeurde uitgaven
 • Brengt in het najaar verslag uit in de Algemene Ledenvergadering van de financiële toestand
 • Presenteert in het voorjaar in de Algemene Ledenvergadering de begroting
 • Zorgt ervoor dat de eigendommen van de vereniging naar behoren zijn verzekerd
 • Vraagt subsidies aan en stelt overeenkomsten op
 • Is binnen het bestuur aanspreekpunt voor de barcommissie en de penningmeester van de commissie ElfstedenRoeiMarathon

 

Secretaris

 • Is verantwoordelijk voor alle uitgaande stukken
 • Behandelt de binnengekomen stukken
 • Beheert het archief
 • Zorgt voor het samenstellen van het jaarverslag
 • Zorgt voor het bijeenroepen van de vergaderingen en de samenstelling van de agenda
 • Zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen
 • Zorgt voor de informatie naar de leden
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de ledenadministratie en webredactie

 

Commissaris Accommodatie & Materiaal

 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloot en de accommodatie
 • Stelt het botenplan op en schaft na goedkeuring boten aan
 • Organiseert de halfjaarlijkse klussendagen
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de materiaalcommissie, de commissie verhuur en de commissie gebouw & terrein

 

Commissaris Opleiding

 • Is verantwoordelijk voor het organiseren van de opleidingen en de examens voor leden >.. jaar
 • Zorgt voor een eenduidige instructie door de instructeurs en de hulp instructeurs
 • Organiseert halfjaarlijks een Open Dag
 • Is voorzitter van de instructiecommissie
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de examinatoren

 

Commissaris Roeien

 • Is verantwoordelijk voor het organiseren van de opleidingen en de examens voor de jeugd- en studentenleden
 • Is verantwoordelijk voor de organisatie rond het jeugd wedstrijdroeien
 • Is verantwoordelijk voor het afschrijven van boten
 • Zorgt voor een correcte inschrijving bij de wedstrijden
 • Organiseert de jaarlijkse jeugdwedstrijd “Rondje Froskepolle”
 • Is binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de toercommissie, de jeugdcommissie en de studentencommissie

 

LRV WETTERWILLE

Avondsterweg 13

8938 AK Leeuwarden

MAIL ONS

Voor algemene informatie: taairaterces.[antispam].@lrvwetterwille.nl

Voor content voor de website: eitcaderbew.[antispam].@lrvwetterwille.nl