Aanmelden

 

Algemeen

 

Contact privé

 

 

Postadres

 

Lidmaatschap

Keuze lidmaatschapstype, contributie en entreegeld

- Aspirant lidmaatschap jeugd (< 18 jaar): € 45,00 (aspirant voor 3 maanden)

- Aspirant lidmaatschap student (> 18 jaar; voltijd student): € 80,00 (aspirant voor 3 maanden)

- Aspirant lidmaatschap burgers (> 18 jaar): € 80,00 (aspirant voor 3 maanden)

 

- Burger lidmaatschap (> 18 jaar): € 320,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 160,00)

- Indien gezinslid van LRV Wetterwille lid: € 255,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50)  

- Student lidmaatschap (> 18 jaar; voltijd student): € 255,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50) 

- Indien ook lid studentenroeivereniging elders: € 145,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 72,50)  

- Jeugd lidmaatschap (< 18 jaar): € 175,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 87,50) 

- Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 16,00 (eenmalig, niet voor aspirant-lid)

 

Verklaring

Door insturen van dit formulier verklaar ik:

  • dat ik weet dat ik roei en stuur voor eigen risico en verantwoording
  • dat ik een aansprakelijkheidsverzekering heb
  • dat ik kan zwemmen en minimaal in het bezit ben van diploma A
  • akkoord te gaan met de voorwaarden van het lidmaatschap onder de toezegging van LRV Wetterwille dat jouw persoonsgegevens beschermd worden volgens de AVG

Condities, verlengen, opzeggen 

Het verenigingsjaar van LRV Wetterwille loopt van 1 januari tot 1 januari. Bij lid worden gedurende het verenigingsjaar wordt naar rato contributie betaald over het nog resterende verenigingsjaar. Het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap gaat in geval van aanmelding voor instructielessen in per 1 januari of 1 juli. Bij aanmelding zonder instructielessen gaat het lidmaatschap in per de 1ste van de maand volgend op de maand van de aanmelding. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar kan het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar opgezegd worden. Het aspirant lidmaatschap is eenmalig en gaat automatisch over in een lidmaatschap. 

Opzeggen van het lidmaatschap via de ledenadministratie: administratie@lrvwetterwille.nl

Datum21-07-2024Beveiligingscode Beveiligingscode

LRV WETTERWILLE

Avondsterweg 13

8938 AK Leeuwarden

Bank: NL88 INGB 0000 8502 90

MAIL ONS

Voor algemene informatie: taairaterces.[antispam].@lrvwetterwille.nl

Voor content voor de website: eitcaderbew.[antispam].@lrvwetterwille.nl