Aanmelden

 

Algemeen

 

Contact privé

 

 

Postadres

 

Lidmaatschap

Keuze lidmaatschapstype, contributie en entreegeld

Ik meld me voor het: 
- Aspirant-lidmaatschap (alleen burgers > 18 jaar): € 80,00 (aspirant voor 3 maanden)

- Burger-lidmaatschap (> 18 jaar): € 320,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 160,00)

- Indien gezinslid van LRV Wetterwille lid: € 255,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50)  

- Student-lidmaatschap (> 18 jaar; voltijd student): € 255,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 127,50) 

- Indien ook lid studentenroeivereniging elders: € 145,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 72,50)  

- Jeugd-lidmaatschap (< 18 jaar): € 175,00 (te voldoen in 2 halfjaar termijnen van € 87,50) 

- Voor nieuw lid geldt entreegeld: € 16,00 (eenmalig, niet voor aspirant-lid)

- Toegangssleutel, borg: € 50,00 (niet voor aspirant-lid)  

Ervaring, ambitie en verklaring

- Ik heb geen tot weinig roei-ervaring en wil instructielessen volgen

- Ik heb ervaring als: * sculler of * boordroeier  in het * toer roeien of * wedstrijdroeien in de volgende boottypen: ....                             

- Ik weet dat ik roei en stuur voor eigen risico en verantwoording

- Ik heb een WA verzekering

- Ik kan zwemmen en heb de volgende diploma's: ....

- Ik verzoek rekening te houden met de volgende fysieke beperkingen ......

Condities, verlengen, opzeggen 

Het verenigingsjaar van LRV Wetterwille loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Bij lid worden gedurende het verenigingsjaar wordt naar rato contributie betaald over het nog resterende verenigingsjaar. Het lidmaatschap of aspirant lidmaatschap gaat in geval van aanmelding voor instructielessen in per 1 april of 1 oktober. Bij aanmelding zonder instructielessen gaat het lidmaatschap in per de 1ste van de maand volgend op de maand van de aanmelding. 

Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar kan het lidmaatschap voor het komende verenigingsjaar opgezegd worden. Het aspirant lidmaatschap is eenmalig en gaat automatisch over in een lidmaatschap. 

Opzeggen van het lidmaatschap via de ledenadministratie: eitartsinimda.[antispam].@lrvwetterwille.nl

Ondertekening en bescherming persoonsgegevens

Door ondertekening verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden van het lidmaatschap. Dit onder strikte toezegging van LRV Wetterwille jouw persoonsgegevens te beschermen volgens de AVG.

Datum: 

Handtekening:

Handtekening ouder / verzorger (verplicht voor lid onder 18 jaar)

 Beveiligings code Beveiligings code

LRV WETTERWILLE

Avondsterweg 13 in Leeuwarden

MAIL ONS

Voor algemene informatie: taairaterces.[antispam].@lrvwetterwille.n

Voor content voor de website: eitcaderbew.[antispam].@lrvwetterwille.nl

l